Odborný program konference

Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností
Východočeské divadlo v Pardubicích, 6. dubna 2018

Prezence, 9.00 - 10.00
Úvodní slovo, 10.00 - 10.15
Zahajovací koncert Chanson Trio CouCou, 10.15 - 10.30


Úvodní přednášky, 10.30 - 11.50
10.30 - 11.00 prof. Dr. med. Michael Untch, Helios Klinikum Berlin, Německo
Surgery after neoadjuvant therapy 

11.00 - 11.20 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., přednosta kliniky, Onkologická klinika FN Olomouc 
Vývoj pohledu na neoadjuvanci u karcinom prsu


11.20 - 11.40 doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR 
Karcinom prsu v řeči čísel 

11.40 - 12.00 doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D., Multiscan, s.r.o.
Řízená radioterapie prsu v hlubokém nádechu

Oběd, 12.00 - 12.55

Multidisciplinární spolupráce - 1. část: Terapie, 13.00 - 15.20
Live přenosy, Chirurgická klinika PN
13.00 - 1. live přenos z operačních sálů PN 

operatér MUDr. Jindřiška Mergancová, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice

14.00 - 2. live přenos z operačních sálů PN 
operatér prof. Dr. med. Michael Untch, Helios Klinikum Berlin 

Chirurgické postupy (videa - 10 min)
pozn. proložení live přenosu podle aktuálního průběhu

MUDr. Ilona Zedníková, Ph.D., vedoucí lékař, FN Plzeň, Plzeň
MUDr. Petr Motyčka, Ph.D., vedoucí lékař, FN HK, Hradec Králové
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., vedoucí lékař, Masarykův onkologický ústav, Brno
doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., primář, Nemocnice Atlas, Zlín
MUDr. Marek Smolár, Ph.D. MPH, lékař, Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko

Přestávka na kávu a diskuzi v kuloárech, 15.20 - 15.50

Multidisciplinární spolupráce - 2. část: Diagnostika, 15.50 - 17.25
MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, Mamodiagnostické centrum Pardubice, EUC Klinika
Role radiodiagnostika v mamárním týmu

MUDr. Jiří Berka, RENTGEN, s.r.o., Ústí nad Orlicí 
Role radiodiagnostika v mamárním týmu

MUDr. Dana Houserková, Ph.D., MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Role magnetické rezonance v lokálním stagingu karcinomu prsu 

MUDr. Mária Hácová, Patologicko-anatomické oddělení, Pardubická nemocnice, NEMPK
Role patologa v mamárním týmu

MUDr. Zuzana Špůrková, Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Bulovce
Role patologa v mamárním týmu

MUDr. Irena Vyhnánková, Dimed s.r.o., Chrudimská nemocnice, NEMPK
Role nukleární medicíny v dg a stagingu 

MUDr. Urbanová Elen, NM FN HK 
Role PET CT v dg a dispenzarizaci - kdy a proč?

Závěrečná přednáška, 17.25 - 17.45 
MUDr. Tomáš Vrbica, Rehabium, s.r.o.:
Rehabilitace jako součást komplexní onkologické léčby? 

Předvíkendové překvapení, 17.45 - 18.00
Střípky radosti, vytrvalosti a rytmu

Zakončení, 18.00


Akce je zaregistrována do registru vzdělávacích akcí ČLK pod číslem 50249
a náleží jí 6 KREDITŮ.

© 2018 Mgr. Kateřina Semrádová, MUDr. Jana Mergancová, Vědět víc...
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky