O projektu

Vědět víc... Karcinom prsu

Malý projekt, který začal vlastně nevinně... a tak trochu při víně

Na okamžik, kdy se nám v rodině objevila rakovina prsu, si i po letech vzpomínám naprosto přesně. Byli jsme vyděšení, nevěděli jsme do čeho jdeme, neznali jsme prognózy a jediné, na co jsme v té chvíli dokázali myslet, bylo to děsné slovo... Teprve postupně jsme se dostávali k informacím, které byly ověřené a měli jsme je z důvěryhodného zdroje. Jenže my jsme měli štěstí, protože obě lékařky, které operaci prováděly, jsme znaly osobně. Bylo pro nás jednodušší se začít ptát. A že jsme se ptali hodně... Na co znaly odpovědět, to jsme se od nich dozvěděli. Co neznaly, jsme zkusili najít na internetu. A tam jsme se poprvé setkali s realitou...

Není to tak, že by informace nebyly, ony jsou, ovšem roztroušené, a člověk, který do TOHO okamžiku věděl o rakovině akorát tolik, že existuje, z toho může být pěkně vykolejený.

O pár let později jsme s jednou z těch lékařek seděly na skleničce vína a bavily se o tom, že by se měla pustit do organizace malého regionálního kongresu věnovanému tématice karcinomu prsu. U druhé skleničky už jsme plánovaly projekt, ve kterém bychom vytvořily prostor pro lékaře a pacienty, prostor pro všechny profese, kterých se podobná onkologická onemocnění týkají, a především prostor pro výměnu informací, bez kterých se náš už tak dost velký strach stává ještě větším.

Prostor, kde by všichni mohli VĚDĚT VÍC...
Informační kampaň a charitativní projekt

Vědět víc... Karcinom prsu

Pořadatel
Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Autorky projektu
MUDr. Jana Mergancová
Mgr. Kateřina Semrádová

Odborný garant konference
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.

Termín
5. a 6. dubna 2018

Místo konání
Východočeské divadlo v Pardubicích
Dům techniky Pardubice

Části projektu
Mezinárodní lékařská konference Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností s videopřenosem z operací z operačních sálů Pardubické nemocnice 
(odborná část)

Informační kampaň Vědět víc... 
(veřejná část)

Charitativní projekt Krok ke zdraví
(veřejná část)


Záštitu akci udělili

Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Martin Netolický, hejtman, Pardubický kraj
Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví, Pardubický kraj
Martin Charvát, primátor, statutární město Pardubice
Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Josef Fusek, děkan, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice


Akce je zaregistrována do registru vzdělávacích akcí ČLK pod číslem 50249 a náleží jí 6 KREDITŮ.

© 2018 Mgr. Kateřina Semrádová, MUDr. Jana Mergancová, Vědět víc...
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky