Konference

Konference je součástí dvoudenního projektu s názvem Vědět víc... Projekt má dvě části - odbornou a veřejnou. V rámci veřejné části proběhne informační kampaň a s ní spojená charitativní akce. A ačkoli je celý projekt koncipován jako pokus o sblížení odborníků a veřejnosti, pro odbornou lékařskou veřejnost bude stěžejní zejména část druhá, tedy lékařská konference. Její název zní Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností, a jak už je z něj patrno, půjde o setkání řady odborníků z různých oblastí, především pak chirurgie, radioterapie, onkologie a patologie.

Akce se uskuteční 6. dubna 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Součástí konference jsou dva přímé přenosy z operačních sálů Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice, během kterých budou operovat MUDr. Jindřiška Mergancová, lékařka Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice,
a prof. Dr. med. Michael Untch, Helios Klinikum Berlin.


Záštitu akci udělili
Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Martin Netolický, hejtman, Pardubický kraj
Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví, Pardubický kraj

Martin Charvát, primátor, statutární město Pardubice 
Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Josef Fusek, děkan, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Akce je zaregistrována do registru vzdělávacích akcí ČLK pod číslem 50249 a náleží jí 6 KREDITŮ.


© 2018 Mgr. Kateřina Semrádová, MUDr. Jana Mergancová, Vědět víc...
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky