Vědět víc...

Podstatné informace bez složitého hledání


Nezáleží na tom, v jaké podobě se člověk s rakovinou prsu potká, vždy se mu v hlavě vyrojí spousta otázek. Kampaň Vědět víc... nabídne možnost ptát se přímo těch nejpovolanějších, ať už jde o lékaře, právníky, psychology nebo odborníky z oblasti sociální péče. Chce vytvořit takový prostor, kde budou všechny podstatné informace dostupné bez složitého hledání. 

Problematika rakoviny prsu

Podle statistik je rakovina prsu nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním, kterým onemocní až téměř neuvěřitelných 20 % žen, tedy každá pátá žena na světě. Jen v České republice je každý rok zjištěno přes 7 000 nových případů. Nejčastěji se karcinom prsu vyskytuje u žen ve věku mezi 60 a 69 lety, ale více než třetina všech nemocných je mladších 60 let. Bez diskuse můžeme tvrdit, že jen relevantně informovaný člověk činí racionální rozhodnutí, ať už jde o zdravý způsob života, pravidelné preventivní prohlídky nebo zodpovědně pojatou rekonvalescenci. A právě takový informační servis je cílem projektu Vědět víc... Karcinom prsu

Jako celek se tuto problematiku snaží pojímat co možná nejkomplexněji. Důraz klade především na otázku předávání informací, ať už mezi odborníky nebo směrem k laické veřejnosti, pro kterou je informační kampaň určena především... 


Vědět víc... Karcinom prsu

Malý projekt, který začal vlastně nevinně... a tak trochu při víně

Na okamžik, kdy se nám v rodině objevila rakovina prsu, si i po letech vzpomínám naprosto přesně. Byli jsme vyděšení, nevěděli jsme do čeho jdeme, neznali jsme prognózy a jediné, na co jsme v té chvíli dokázali myslet, bylo to děsné slovo... Teprve postupně jsme se dostávali k informacím, které byly ověřené a měli jsme je z důvěryhodného zdroje. Jenže my jsme měli štěstí, protože obě lékařky, které operaci prováděly, jsme znaly osobně. Bylo pro nás jednodušší se začít ptát. A že jsme se ptali hodně... Na co znaly odpovědět, to jsme se od nich dozvěděli. Co neznaly, jsme zkusili najít na internetu. A tam jsme se poprvé setkali s realitou...

Není to tak, že by informace nebyly, ony jsou, ovšem roztroušené, a člověk, který do TOHO okamžiku věděl o rakovině akorát tolik, že existuje, z toho může být pěkně vykolejený.

O pár let později jsme s jednou z těch lékařek seděly na skleničce vína a bavily se o tom, že by se měla pustit do organizace malého regionálního kongresu věnovanému tématice karcinomu prsu. U druhé skleničky už jsme plánovaly projekt, ve kterém bychom vytvořily prostor pro lékaře a pacienty, prostor pro všechny profese, kterých se podobná onkologická  onemocnění týkají, a především prostor pro výměnu informací, bez kterých se náš už tak dost velký strach stává ještě větším. 

Prostor, kde by všichni mohli VĚDĚT VÍC...


Konference Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností


Vyměnit si zkušenosti, postupy a podívat se pod pokličku těm nejlepším z oboru. Taková by ve zkratce měla být lékařská konference, která proběhne 6. dubna ve Východočeském divadle v Pardubicích...


Informační kampaň
Vědět víc... karcinom prsu 


Prevence, léčba, příběhy... Tři základní pilíře, na kterých je informační kampaň v pardubickém Domě techniky (na náměstí republiky). Stačí jen přijít a ptát se úplně všech, kteří Vám budou 5. dubna ochotně k dispozici.


Záštitu akci udělili
Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Martin Netolický, hejtman, Pardubický kraj
Ladislav Valtr, radní pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj 
Martin Charvát, primátor, statutární město Pardubice
Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Josef Fusek, děkan, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

© 2018 Mgr. Kateřina Semrádová, MUDr. Jana Mergancová, Vědět víc...
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky