Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností

Konference je součástí dvoudenního celorepublikového projektu s názvem Vědět víc... Projekt má dvě části - odbornou a veřejnou. V rámci veřejné části proběhne informační kampaň a s ní spojená charitativní akce. A ačkoli je celý projekt koncipován jako pokus o sblížení odborníků a veřejnosti, pro odbornou lékařskou veřejnost bude stěžejní zejména část druhá, tedy lékařská konference. Její název zní Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností, a jak už je z něj patrno, půjde o setkání řady odborníků z různých oblastí, především chirurgie, radioterapie, onkologie a patologie. 

Akce se uskuteční  6. dubna 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Součástí konference jsou dva přímé přenosy z operačních sálů Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice, operovat budou MUDr. Jindřiška Mergancová, lékařka, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice a prof. Dr. med. Michael Untch, Helios Klinikum Berlin.

Pořadatelé
Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Autorky projektu Vědět víc...
MUDr. Jana Mergancová
Mgr. Kateřina Semrádová

Odborný garant konference
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.

Termín
6. dubna 2018

Místo konání
Východočeské divadlo v Pardubicích

Části projektu
Mezinárodní lékařská konference Karcinom prsu: kaleidoskop zkušeností
s videopřenosem z operací z operačních sálů Pardubické nemocnice 
(odborná část)

Informační kampaň Vědět víc... 
(veřejná část)

Záštitu akci udělili

Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Martin Netolický, hejtman, Pardubický kraj
Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví, Pardubický kraj 
Martin Charvát, primátor, statutární město Pardubice 
Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Josef Fusek, děkan, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

Akce je zaregistrována do registru vzdělávacích akcí ČLK pod číslem 50249 a náleží jí 6 KREDITŮ 

© 2018 Mgr. Kateřina Semrádová, MUDr. Jana Mergancová, Vědět víc...
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky